1

Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska, z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III

20 октября 2005 в 10:00
Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska, z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III. - Przedruk z wydania E. Raczyńskiego, poprawionego według rękopismu cesarskiėj publ. biblioteki w Petersburgu. - Petersburg : Nakład i druk Bolesława Maurycego Wolffa, 1860. - V, [2], 295 p. - (Biblioteka Zasciankowa; T. 1). - УДК: 821.162.1.09(092)Pasek J.-94