1

Асаблівасці навуковага стылю беларускай мовы ў кантэксце навукова-тэхнічнага перакладу : дапаможнік для студэнтаў, магістрантаў i саіскальнікаў тэхнічных спецыяльнасцяў / В. А. Кузьміч, Г. Ф. Швед ; Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт"

20 октября 2005 в 10:00
Асаблівасці навуковага стылю беларускай мовы ў кантэксце навукова-тэхнічнага перакладу : дапаможнік для студэнтаў, магістрантаў i саіскальнікаў тэхнічных спецыяльнасцяў / В. А. Кузьміч, Г. Ф. Швед. - Мінск : БДТУ, 2013. - 85,[2] c. - (Падручнікі БДТУ). - ISBN 978-985-530-278-1. - УДК: 811.161.3'255.2:6(075)