1

P-L

20 октября 2005 в 10:00
Dokładny polsko-niemiecki słownik do podręcznego uźycia dla Niemców i Polaków : z dodatkiem zawierającym spis form nieregularnych / nowo wypracowany J. K. Troiańskiego. - Poznań; Berlim; Bydgoszcz : Ernest Siegfried Mittler, 1836. - Cz. 2: P-L. - [529-1148] S. - УДК: 81'374.822(038)=162.1=112.2