1

T. 1

20 октября 2005 в 10:00
Adam Mickiewicz / Józef Kallenbach. - 4 wyd., zwiększone. - Lwów; Warszawa; Kraków : Wydawnictwo zakładu narodowego im. Ossolinskich, 1926. - T. 1 . - 477 s. - УДК: 821.162.1.09(092)