1

T. 3, z. 1

20 октября 2005 в 10:00
Niepodleclość [Тэкст: электронны рэсурс] : czasopismo poświęcone dziejom polskich walk wyzwoleńczych w dobie popowstaniowej / pod redakcja Leona Wasilewskiego. - Warszawa : Wydawnictwo instytutu badania najnowszej historji polski, 1930. - Т. 3, z. 1 . - УДК: 94(438)(476)