1

Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody Mińskiego [Тэкст: электронны рэсурс] : (1666-1721) / Krzysztof Zawisza ; wydane z oryginalnego rękopisu i opatrzone przypisami przez J. Bartoszewicza

20 октября 2005 в 10:00
Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody Mińskiego [Тэкст: электронны рэсурс] : (1666-1721) / Krzysztof Zawisza. - 1862. - УДК: 94(476)(438)"16/17"