1

"Ленін думае пра Беларусь": станаўленне У. Леніна да дзяржаўнасці Беларусі / А. В. Трафімчык

20 октября 2006 в 10:00
"Ленін думае пра Беларусь": станаўленне У. Леніна да дзяржаўнасці Беларусі / А. В. Трафімчык // Праблемы гісторыі дзяржавы і права Беларусі : матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння І. А. Юхо, Мінск, 18-19 сакавіка 2011 г. / рэдкалегія С. А. Балашэнка (адказны рэдактар) [і інш.]. - Мінск. - ISBN 978-985-518-486-8. - С. 35-39.