1

Litwa - Korona / Fundacja "Pomoc polakom na Wschodzie ; "

20 октября 2006 в 10:00
Antologia Wilenska / pod redakcją Romualda Karasia. - Warszawa : Pod Wiatr, 2000. - T. I: Litwa - Korona / Fundacja "Pomoc polakom na Wschodzie. - 2000. - 348 s. - ISBN 83-87990-95-7. - УДК: 94(474/476)