1

Południowosłowiańskie sąsiedztwo : slawistyka i komparatystyka dzisiaj / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; pod redakcją Bogusława Zielińskiego i Ewy Szperlik

20 октября 2006 в 10:00
Południowosłowiańskie sąsiedztwo : slawistyka i komparatystyka dzisiaj / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012. - 222 с. - (Seria Filologia Słowiańska; nr 30). - ISBN 978-83-232-2455-6. - УДК: 81-115