1

"Слова…" было з Турава? : даследчык літаратуры з Брэста Генадзь Праневіч прыводзіць шэраг аргументаў на карысць таго, што аўтарам знакамітага "Слова аб палку Ігаравым" мог бы быць Кірыла Тураўскі / Іван Ждановіч

20 октября 2006 в 10:00
"Слова…" было з Турава? : даследчык літаратуры з Брэста Генадзь Праневіч прыводзіць шэраг аргументаў на карысць таго, што аўтарам знакамітага "Слова аб палку Ігаравым" мог бы быць Кірыла Тураўскі / Іван Ждановіч // Minsk times. - 2014. - 29 мая (№ 20). - Дадат.: с. 1, 3. - (Голас Радзімы).