1

Асаблівасці вобразна-паэтычнай сістэмы хрэсьбінных песень Гомельшчыны / В. К. Шынкарэнка

20 октября 2006 в 10:00
Асаблівасці вобразна-паэтычнай сістэмы хрэсьбінных песень Гомельшчыны / В. К. Шынкарэнка // Пытаннi мастацтвазнаўства, этналогii i фалькларыстыкi / [навуковы рэдактар А. I. Лакотка]. - Мiнск. - Вып. 12. - С. 477-486.