1

Sovětská bělorusizace jako cesta k národu : iluze nebo realita? / Alena Marková

20 октября 2006 в 10:00
Sovětská bělorusizace jako cesta k národu : iluze nebo realita? / Alena Marková. - Praha : Lidové noviny, 2012. - 261 с. - ISBN 978-80-7422-230-6. - УДК: 323.1(476)(091)"1920/1930"