1

"Слова пра паход Ігара" ў гісторыка-культурным кантэксце XX ст. / А. С. Гурская

20 октября 2006 в 10:00
"Слова пра паход Ігара" ў гісторыка-культурным кантэксце XX ст. / А. С. Гурская // Матэрыялы XIX Міжнародных Кірыла-Мяфодзіеўскіх чытанняў, прысвечаных Дням славянскага пісьменства і культуры (Мінск, 22―24 мая 2013 г.) : у 2 ч. / [рэдкалегія: В. Р. Языковіч (адказны рэдактар) і інш.]. - Мінск. - ISBN 978-985-522-089-4. - Ч. 2. - ISBN 978-985-522-091-7. - C. 109-113.