1

Jezuici w Grodnie, 1622―1700 : ludzie i dzieje kolegium = Иезуиты в Гродно в 1622―1700 гг. : люди и история коллегиума / Włodzimierz Lawszyk

20 октября 2006 в 10:00
Jezuici w Grodnie, 1622―1700 : ludzie i dzieje kolegium / Włodzimierz Lawszyk. - Kraków : WAM : Akademia Ignatianum, 2013. - 327 c. - ISBN 978-83-277-0094-0. - УДК: 272(476.6)-789.9(092)"1622/1700"