1

Inteligencja. Tradycja i nowe czasy = Интеллигенция. Традиция и новое время / pod redakcjg Hanny Kowalskiej

20 октября 2006 в 10:00
Inteligencja. Tradycja i nowe czasy / pod redakcjg Hanny Kowalskiej. - Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - 324, [1] с. - (Prace Katedry Literatury i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego; 4). - ISBN 83-233-1452-7. - УДК: 316.343-056.317(470+571)(091)"18/19"