1

Opór : walka Żydów i Polaków z niemieckim terrorem / Nechama Tec ; z angielskiego przełożył Jędrzei Polak

20 октября 2007 в 10:00
Opór : walka Żydów i Polaków z niemieckim terrorem / Nechama Tec. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2014. - 292 с. - ISBN 978-83-7177-950-3. - УДК: 94(438)(=411.16)"19"