1

Historia polityczna Polski, 1935-1945 / Paweł Wieczorkiewicz

20 октября 2007 в 10:00
Historia polityczna Polski, 1935-1945 / Paweł Wieczorkiewicz. - Poznań : Zysk i S-ka, 2014. - 687, [1] с. - ISBN 978-83-7785-425-9. - УДК: 94(438)"1935/1945"