1

Polska mocarstwowa : wizje i koncepcje obozów politycznych II Rzeczypospolitej : międzymorze, federalizm, prometeizm, kolonie i inne drogi do wielkości / Lech Wyszczelski

20 октября 2007 в 10:00
Polska mocarstwowa : wizje i koncepcje obozów politycznych II Rzeczypospolitej : międzymorze, federalizm, prometeizm, kolonie i inne drogi do wielkości / Lech Wyszczelski. - Warszawa : Bellona, 2015. - 330, [1] s. - (Historia). - ISBN 978-83-11-13548-2. - УДК: 94(438)"19"