1

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce : zarys dziejów instytucji i służb w latach, 1764-1990 : zarządzanie bezpieczeństwem / Andrzej Misiuk

20 октября 2007 в 10:00
Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce : zarys dziejów instytucji i służb w latach, 1764-1990 : zarządzanie bezpieczeństwem / Andrzej Misiuk. - Warszawa : Difin, 2015. - 261, [2] s. - ISBN 978-83-7930-526-1. - УДК: 94(438)"1764/1990"