1

Ochrona własności intelektualnej. Prawo prasowe : ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych / prawo własności przemysłowej / prawo prasowe : [stan prawny 1 stycznia 2015 r. / opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Lech Krzyżanowski]

20 октября 2007 в 10:00
Ochrona własności intelektualnej. Prawo prasowe : ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych / prawo własności przemysłowej / prawo prasowe : [stan prawny 1 stycznia 2015 r. / opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Lech Krzyżanowski]. - Bielsko-Biala : OD.NOWA, 2015. - 206 s. - ISBN 978-83-64427-71-8. - УДК: 347.77/.78(438)(094.4)