1

Historia powszechna ustroju i prawa / Tadeusz Maciejewski

20 октября 2007 в 10:00
Historia powszechna ustroju i prawa / Tadeusz Maciejewski. - 5. wydanie zmienione. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015. - 800 s. - (Studia prawnicze). - ISBN 978-83-255-6988-4. - УДК: 340(438)(091)