1

"Wojna Domowa" польского хроніста С. Твардовського як історічне джерело та пам'ятка історічноï думки : [монографія] / Тарасенко Інна Юріївна ; [віповідальний редактор В. Брехуненко] ; Національна академія наук України, Інститут української археограії та джерелознавства імени М. С. Грушевського НАН України

20 октября 2007 в 10:00
"Wojna Domowa" польского хроніста С. Твардовського як історічне джерело та пам'ятка історічноï думки : [монографія] / Тарасенко Інна Юріївна. - Киiв, 2011. - 206 с. - (Серія "Літописи та хроніки"; т. 2). - ISBN 978-966-02-5877-8. - УДК: 94(477)"16":930.2