1

Асаблівасці развіцця беларускай рэжысёрскай школы драматычнага тэатра ў другой палове XX - першым дзесяцігоддзі XXI ст. : аўтарэферат дысертацыі на саісканне вучонай ступені кандыдата мастацтвазнаўства : спецыяльнасць 17.00.01 Тэатральнае мастацтва / Сохар Максім Юр'евіч ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры

20 октября 2007 в 10:00
Асаблівасці развіцця беларускай рэжысёрскай школы драматычнага тэатра ў другой палове XX - першым дзесяцігоддзі XXI ст. : аўтарэферат дысертацыі на саісканне вучонай ступені кандыдата мастацтвазнаўства : спецыяльнасць 17.00.01 Тэатральнае мастацтва / Сохар Максім Юр'евіч. - Мінск, 2015. - 26 с. - УДК: 792.2.075(476)(043.3)