1

Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku / pod redakcją Jolanty Gwioździk, Rafała Witkowskiego, Andrzeja Marka Wyrwy

20 октября 2007 в 10:00
Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku / pod redakcją Jolanty Gwioździk, Rafała Witkowskiego, Andrzeja Marka Wyrwy. - Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. - 489 s. - ISBN 978-83-63795-41-2. - УДК: 272-523.6(438)