1

Modernizacja administracji. Studium polityk administracyjnych w Polsce / Grzegorz Rydlewski ; Instytut nauk politycznych, Wydział dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytet Warszawski

20 октября 2007 в 10:00
Modernizacja administracji. Studium polityk administracyjnych w Polsce / Grzegorz Rydlewski. - Warszawa : Elipsa, 2015. - 274 c. - ISBN 978-83-8017-004-9. - УДК: 351-048.35(438)