1

Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i polskim prawie krajowym. Przegląd zagadnień / Lescek Wiśniewski, Mateusz Maria Bieczyń

20 октября 2007 в 10:00
Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i polskim prawie krajowym. Przegląd zagadnień / Lescek Wiśniewski, Mateusz Maria Bieczyń. - Poznań : Silva Rerum, 2015. - 186 с. - ISBN 978-83-64447-36-5. - УДК: 341.222.4:342.721.6(438)(4ЕС)