1

1927, №104

20 октября 2008 в 10:00
Савецкая Беларусь [Электронны рэсурс] : штодзенная газета / орган ЦВК I СНК БССР. - Мінск : Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь, 1920 -. - 1927, №104