1

T. 3

20 октября 2008 в 10:00
Dzieje panowania Zygmunta III, Króla Polskiego […] : z wizerunkami / przez J. U. Niemcewicza. - Wrocław : nakł. Zygmunta Schlettera, 1836. - УДК: 94(438)(092). - T. 3 . - [5], 451, [1] s., [1] k. tabl., [3] k. tabl. - УДК: 94(438)(092)