1

1927, №14

20 октября 2008 в 10:00
Głos Młodzieży [Тэкст: электронны рэсурс] : tygodnik młodzieży robotniczo-włościańskiej Ukrainy Radzieckiej / organ Komitetu Centralnego Leninowskiego Komunistycznego Związku Młodzieży Ukrainy. - Мінск : Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь, 2015. - 1927, №14