1

Polska dwudziestego wieku, 1914 - 1995 / Jerzy Topolski ; [redaktor: D. Kawczyńska

20 октября 2008 в 10:00
Polska dwudziestego wieku, 1914 - 1995 / Jerzy Topolski. - Wydanie II poprawione i uzupełnione]. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1995. - 239, [1] s. - (Dzieje polski: fakty, dylematy, interpretacje). - ISBN 83-86138-99-8. - УДК: 94(438)"1914/1995"