1

Specyfika aktywnosci zawodowej pracownika socjalnego = Špecifiká profesnej aktivity sociálneho pracovnika / Marian Zdzisław Stepulak ; Wyższa szkoła ekonomii i innowacji w Lublinie

20 октября 2009 в 10:00
Specyfika aktywnosci zawodowej pracownika socjalnego / Marian Zdzisław Stepulak. - Lublin : Towarzystwo naukowe KUL Jana Pawła II, 2011. - 204 с. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; 146). - ISBN 978-83-7306-538-3. - УДК: 364(438)