1

Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [Тэкст: электронны рэсурс] : náprzod, zá Náiáśnieyszego Hospodárá krola jego mosci Zygmunta III, w Krákowie w Roku 1588, Drugi raz w Wilnie, w Roku 1619, z pokazániem zgody y rożnice Státutów Koronnych y W. X. L., Trzeći raz, zá Náiáśnieyszego K. J. M. Władysława IV, w Warszawie, w Roku 1648, z przydániem Konstytucyi od Roku 1550 do 1647, Czwarty raz, zá Náiáśnieyszego krola jego mosci Jana Trzeciego w Wilnie, w Roku 1698, z przyłożeniem pod Artykuły Konstytucyi Seymowych od Seymu Roku 1550, aż do Seymu Roku 1690, Oboygu Národom służących, (Textu famego niwczym nie náruszáias), Teraz zaś piąty raz, zá szczęśliwie panuiącego Náiáśnieyszego krola jego mosci Augusta Trzeciego, przedrukowany

20 октября 2009 в 10:00
Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [Тэкст: электронны рэсурс] : náprzod, zá Náiáśnieyszego Hospodárá krola jego mosci Zygmunta III, w Krákowie w Roku 1588, Drugi raz w Wilnie, w Roku 1619, z pokazániem zgody y rożnice Státutów Koronnych y W. X. L., Trzeći raz, zá Náiáśnieyszego K. J. M. Władysława IV, w Warszawie, w Roku 1648, z przydániem Konstytucyi od Roku 1550 do 1647, Czwarty raz, zá Náiáśnieyszego krola jego mosci Jana Trzeciego w Wilnie, w Roku 1698, z przyłożeniem pod Artykuły Konstytucyi Seymowych od Seymu Roku 1550, aż do Seymu Roku 1690, Oboygu Národom służących, (Textu famego niwczym nie náruszáias), Teraz zaś piąty raz, zá szczęśliwie panuiącego Náiáśnieyszego krola jego mosci Augusta Trzeciego, przedrukowany. - 1744. - УДК: 340.15(474/476ВКЛ)(091)