1

100 год гісторыі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі: дакументы і матэрыялы 1840―1940 гг. [Электронны рэсурс] : да 175-годдзя з дня адкрыцця / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія, Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя. А. С. Лупіновіча Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ; складальнікі: I. У. Градоўкіна [і інш.] ; навуковы рэдактар Т. В. Кузьмініч

20 октября 2009 в 10:00
100 год гісторыі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі: дакументы і матэрыялы 1840―1940 гг. [Электронны рэсурс] : да 175-годдзя з дня адкрыцця / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія, Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя. А. С. Лупіновіча Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. - Мінск : Нацыянальная бiблiятэка Беларусi, 2015. - 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM). - ISBN 978-985-7039-81-4. - УДК: 378.6:63(476.4-21)(091)"1840/1940"(093)(0.034.44)