1

O twórczości Wyspiańskieqo : I. Wyspłaňski. (Cechy i elementy jego twórczości)/ II. szkice, felietony, recenzje / Adam Grzymała-Siedlecki ; wyboru dokonała i posłowiem opatrzyła A. Łempicka

20 октября 2009 в 10:00
O twórczości Wyspiańskieqo : I. Wyspłaňski. (Cechy i elementy jego twórczości)/ II. szkice, felietony, recenzje / Adam Grzymała-Siedlecki. - Krakow : Wydrawnictwo Literackie, 1970. - 420, [2] s. - (Biblioteka studiow literackich). - УДК: 821.162.1.09(092)