1

Mikolaj Janczuk (1859-1921) : podlaskie skrzyzowania tradycji slowianskich / Bazyli Bialokozowicz

20 октября 2009 в 10:00
Mikolaj Janczuk (1859-1921) : podlaskie skrzyzowania tradycji slowianskich / Bazyli Bialokozowicz. - Olsztyn : Wydawnictwo WSP, 1996. - 250 s. - (Studia i materialy WSP w Olsztynie / Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Olsztynie; N 108, ISSN 0860-7273). - ISBN 83-85513-95-7. - УДК: 008(=16)(091)