1

Polsko-wschodniosłowianskie powiązania kulturowe, literackie i językowe : materiały z V Miedzynarodowe) Konferencji Naukowej ("Perkoz" k. Olsztynka, 7-9. X. 1993) / pod redakcją Alberta Bartoszewicza

20 октября 2009 в 10:00
Polsko-wschodniosłowianskie powiązania kulturowe, literackie i językowe : materiały z V Miedzynarodowe) Konferencji Naukowej ("Perkoz" k. Olsztynka, 7-9. X. 1993) / pod redakcją Alberta Bartoszewicza. - Olsztyn : Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, 1994-1995. - (Studia i materiały; Nr 59)