1

SupIement do tomu V i VI / [redaktor Halina Balcerak] ; Komitet słowianoznawstwa Polskiej akademii nauk, Zakład słowianoznawstwa

20 октября 2009 в 10:00
Lud Bialoruski / M. Federowski. - Warszawa, 1897-. - УДК: 39(=161.3). - T. 7: SupIement do tomu V i VI / [redaktor Halina Balcerak]. - : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. - 417, [2] s. - УДК: 39(=161.3)