1

Sveriges historia, 1521-1809 / Göran Behre, Lars-Olof Larsson, Eva Österberg

20 октября 2009 в 10:00
Sveriges historia, 1521-1809 / Göran Behre, Lars-Olof Larsson, Eva Österberg. - Stockholm : Almqvist & Wiksell Förlag, 1996. - 301 s. - ISBN 91-21-10916-8. - УДК: 94(485)"1521/1809"