1

Medeltiden Kungl. Maj: ts kansli Utrikesförvaltningen / utgiven av James Cavallie och Jan Lindroth

20 октября 2009 в 10:00
Riksarkivets beståndsöversikt. - Stockholm : Nyblins Grafiska AB, 1996. - (Skrifter utgivna av Svenska Riksarkiver; 8). - Del 1, Bd. 2: Medeltiden Kungl. Maj: ts kansli Utrikesförvaltningen / utgiven av James Cavallie och Jan Lindroth. - 1996. - 347―754 с. - ISBN 91-88366-01-4. - УДК: 94(485)(091)