1

Litwa i Ruś : miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu / pod redakcja Jana Obsta ; przy współudziale Fr. Rawity-Gawrońskiego

20 октября 2010 в 10:00
Litwa i Ruś : miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu / pod redakcja Jana Obsta. - Wilno : Drukarnia Wydawnicza Józefa Zawadzkiego, 1912