1

Iнструкцыя падатковага кiраўнiцтва НКФ БССР аб парадку складання рэгiстрацыйных картак платнiкаў адзiнага с.-г. падатку 1928 i 1929 г.i спiсаў бяднейшых i маламоцных гаспадарак,вызваляемых ад сельскага падатку [Тэкст: электронны рэсурс]

20 октября 2010 в 10:00
Iнструкцыя падатковага кiраўнiцтва НКФ БССР аб парадку складання рэгiстрацыйных картак платнiкаў адзiнага с.-г. падатку 1928 i 1929 г.i спiсаў бяднейшых i маламоцных гаспадарак,вызваляемых ад сельскага падатку [Тэкст: электронны рэсурс]. - Б. г. - УДК: 336.21(476)