1

Архитектор Марк Лившиц: творчество в зеркале эпохи / В. М. Чернатов

20 октября 2010 в 10:00
Архитектор Марк Лившиц: творчество в зеркале эпохи / В. М. Чернатов // Веснiк Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта культуры i мастацтваў. - 2016. - № 1. - С. 104-111.