1

Prezydenci Polski / Andrzej Ajnenkiel, Andrzej Drzycimski, Janina Paradowska ; pod redakcją naukową Andrzeia Ajnenkiela

20 октября 2011 в 10:00
Prezydenci Polski / Andrzej Ajnenkiel, Andrzej Drzycimski, Janina Paradowska. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1991. - 205, [2] с., [4] л. ил. - ISBN 83-7059-000-4. - УДК: 342.536.12(438)(092)"19"