1

Problemy Prawa Własności Intelektualnej / pod redakcją Janusza Barty

20 октября 2011 в 10:00
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Krakow : Copyright by Uniwersytet Jagiellonski, 2002-. - (Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej). - УДК: 347.77/78(438). - Z. 83: Problemy Prawa Własności Intelektualnej / pod redakcją Janusza Barty. - Krakow, 2003. - 246 s. - УДК: 347.77/.78(438)