1

Ochrona Prawna know-how w Prawie Polskim na tle Prawnoporównawczym / Elżbieta Wojcieszko-Głuszko

20 октября 2011 в 10:00
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Krakow : Copyright by Uniwersytet Jagiellonski, 2002-. - (Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej). - УДК: 347.77/78(438). - Z. 81: Ochrona Prawna know-how w Prawie Polskim na tle Prawnoporównawczym / Elżbieta Wojcieszko-Głuszko. - Krakow, 2002. - 195 c. - УДК: 347.77/.78(438)