1

T. 1

20 октября 2011 в 10:00
Rok, 1812 : powieść historyczna w 2-ch tomach / według romansu Ludwika Rellstaba. - Warszawa : Naklad Gebethnera i WolffaKraków : G. Gebethner i Sp, 1912. - (Ciekawe Powieści : miesięcznik poświęcony najwybitniejszym powieściom i romansom polskim i obcym; nr. 8). - T. 1 . - 1912. - 192 s. - УДК: 821.162.1-311.6