1

Od konspiracji do kapitulacji / Jerzy Skowronek

20 октября 2011 в 10:00
Od konspiracji do kapitulacji / Jerzy Skowronek. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. - 80 s. - (Dzieje narodu i państwa polskiego; t. 3-47). - ISBN 83-03-02579-1. - УДК: 94(438)"1831/1848"