1

"Яднанне друкаваным словам…" : журналісцкая дзейнасць Максіма Гарэцкага / Т. М. Дасаева

20 октября 2012 в 10:00
"Яднанне друкаваным словам…" : журналісцкая дзейнасць Максіма Гарэцкага / Т. М. Дасаева // Веснiк БДУ. Серыя 4, Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. - 2016. - № 3. - С. 81-86.