1

Historja Rosji w najkrótszym zarysie / M. Pokrowski ; przekład z rosyjskiego M. Kamienieckiej ; pod redakcją R. Budzyńskiej

20 октября 2012 в 10:00
Historja Rosji w najkrótszym zarysie / M. Pokrowski. - Moskwa : Centralne Wydawnictwo Ludów ZSRR, 1925―1931. - УДК: 94(470+571)