1

Szkicownik niezidentyfikowanego autora, zawierający rysunki poświęcone Adamowi Mickiewiczowi [Изоиздание] : Dom rodzinny Adama Mickiewicza W Zaosiu, Dom Mickiewicza w Dolinie Mickiewicza w Kownie, Dwór w Tuchanowiczach, Brzoza Mickiewicza w Tuchanowiczach, Altana w ogrodzie w Tuchanowiczach, Widok Nowogródka, Zamek i Fara w Nowogródku, Jezioro Świteź : [альбом]

20 октября 2012 в 10:00
Szkicownik niezidentyfikowanego autora, zawierający rysunki poświęcone Adamowi Mickiewiczowi [Изоиздание] : Dom rodzinny Adama Mickiewicza W Zaosiu, Dom Mickiewicza w Dolinie Mickiewicza w Kownie, Dwór w Tuchanowiczach, Brzoza Mickiewicza w Tuchanowiczach, Altana w ogrodzie w Tuchanowiczach, Widok Nowogródka, Zamek i Fara w Nowogródku, Jezioro Świteź : [альбом]. - [Изд. факсимильное]. - Warszawa : Bibliоtека Narodowa, 2005. - [18] с. - УДК: 741.9:821.161.3.09Мицкевич"18"(084)